IBAkteria - spółka celowa
Spółka Celowa IBA
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA