Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Biblioteka

Biblioteka naukowa w naszym Instytucie istnieje od 1960 r. Gromadzi wydawnictwa  i czasopisma naukowe z wybranych dziedzin nauki, związanych z działalnością Instytutu, w zakresie zagadnień i problemów będących przedmiotem zainteresowania pracowników naukowych Instytutu.

Tematyka zbiorów obejmuje m.in.:

biotechnologię, genetykę, biologię, chemię, analizę chemiczną, biochemię, mikrobiologię, medycynę, farmakologię i nauki farmaceutyczne oraz języki obce (specjalistyczne słowniki).Księgozbiór biblioteki liczy ponad 4000 woluminów książek oraz 70 tytułów czasopism.

Zbiory są aktualizowane pod względem  merytorycznym, z uwzględnieniem postępu nauki w reprezentowanych dziedzinach.

 

Przejdź do wykazu czasopism Biblioteki »

 

W ramach licencji krajowej biblioteka posiada bezpłatny dostęp online do zasobów w następujących bazach publikacji naukowych i cytowań:  Elsevier, Springer, Wiley, Nature, Science, EBSCO, SCOPUS, Web of Science.

Biblioteka prowadzi wymianę pozycji literaturowych i bibliograficznych z innymi jednostkami naukowo-badawczymi w Polsce. Biblioteka uczestniczy w międzybibliotecznym systemie wypożyczeń.

Zbiory biblioteki są udostępniane pracownikom Instytutu oraz zainteresowanym czytelnikom spoza IBA na ogólnie przyjętych zasadach.

 

Kontakt w sprawach dotyczących zbiorów bibliotecznych:

mgr Maria Gąska

gaskam@iba.waw.pl

tel. +48 (022) 37 86 135Informacje o przetwarzaniu danych osobowych - dla osób korzystających z biblioteki naukowej IBA


Polityka prywatności IBA

http://www.iba.waw.pl/polityka-prywatnosci.html