Rejestry i archiwa
Instytut, zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz. U. z 2002 roku Nr 171, poz. 1396 ze zm.), prowadzi Archiwum Zakładowe nadzorowane przez Kierownika Działu Organizacyjno-Administracyjnego.
 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków