Osoby
Redakcja merytoryczna Biuletynu Informacji Publicznej

mgr Janusz Jasiński
Dział Organizacyjno-Administracyjny
jasinskij@iba.waw.pl

tel. +48(022) 37 86 340

Redakcja techniczna Biuletynu Informacji Publicznej


Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa
tel.: +48 (022) 37 00 300
fax: +48 (022) 37 00 334 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków