Instrukcje

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku Nr 112, poz. 1198), zgodnie z art.9 ust.2 tworzy własną stronę Biuletynu Informacji Publicznej BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP) to serwis internetowy przeznaczony do powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci zunifikowanego systemu stron internetowych.
W celu łatwego odszukania potrzebnych informacji, po lewej stronie ekranu umieszczone zostało menu przedmiotowe podzielone na grupy tematyczne, w których są zestawione udostepnione informacje publicznej. Wybranie dowolnej pozycji tego menu następuje poprzez jednokrotnie kliknięcie lewym klawiszem myszki. Wybrana informacja pojawi się w głównym oknie, z prawej strony ekranu.

Redakcja - zawiera dane określające tożsamość osoby, która wprowadziła informacje do Biuletynu Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. z 2002 roku Nr 67, poz. 619).

www.bip.gov.pl - pozwala na otwarcie strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej tworzonej przez Ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Strona główna BIP zawierająca wykaz podmiotów, obowiązanych zgodnie z ustawą do udostępniania informacji publicznej, wraz z odnośnikami umożliwiającymi połączenie z ich stronami.


 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków