Polityka prywatności
Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony internetowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków znajdującej się pod adresem www.iba.waw.pl akceptujesz zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.

Instytut nie wymaga wprowadzania żadnych danych osobowych od osoby poruszającej się w środowisku strony IBA.

Dane osobowe mogą być jedynie pozyskane w trakcie rozmowy telefonicznej z pracownikiem Instytutu albo przy kontakcie e-mailowym. Informacje osobiste użytkownika będą wykorzystywane jedynie przez Instytut w zakresie, będącym przedmiotem kontaktu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków