Struktura własnościowa
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków jest państwową jednostką organizacyjną wyodrębniona pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego.
 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków