Dyrektor
Zakres obowiązków Dyrektora Instytutu określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r o instytutach badawczych: (Dz.U.10.96.618).

2017 rok

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków - 22.09.2017.

Szczegóły


Archiwum

Rada Naukowa Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie 

Szczegóły konkursu

Informacja o wyborze kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie

Wyniki konkursu (2011)


 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków