Przedmiot działania

Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych, diagnostyków i półproduktów, ze szczególnym uwzględnieniem wytwarzania i technologii związków biologicznie czynnych pochodzenia biosyntetycznego i modyfikowanych syntetycznie, przystosowanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce upowszechnianie wyników tych prac, jak również działalność rolnicza.

Do zakresu działań Instytutu
należy prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, przystosowanie wyników prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych do zastosowania w praktyce oraz ich upowszechnianie.
Ponadto Instytut prowadzi szkolenia specjalistyczne oraz różne formy kształcenia ustawicznego.
Instytut prowadzi działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.).
 
Projekty współfinansowane przez Unię Europejską
Copyright © Instytut Biotechnologii i Antybiotyków