Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Skład Centrum Zapewnienia Jakości

Szef Centrum Zapewnienia Jakości
Kierownik Kontroli Jakości

mgr inż. Justyna Szklarczyk

Starszy Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Starszy Specjalista ds. kwalifikacji i walidacji

mgr inż. Ireneusz Wasilewski


laptop na stole