Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Centrum Zapewnienia Jakości - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Szef Centrum Zapewnienia Jakości

inż. Grażyna Zwierzyńska

Kierownik Kontroli Jakości

mgr inż. Justyna Szklarczyk


laptop na stole


Zespół

4 osoby - w tym 4 z wyższym wykształceniem, 1 z stopniem doktora.