Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Skład Centrum Zapewnienia Jakości

Szef Centrum Zapewnienia Jakości
Kierownik Kontroli Jakości

mgr inż. Justyna Szklarczyk

Zastępca Szefa Centrum Zapewnienia Jakości
dr inż. Helena Modrzejewska

Starszy Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Starszy Specjalista ds. kwalifikacji i walidacji

mgr inż. Ireneusz Wasilewski


laptop na stole