Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Centrum Zapewnienia Jakości - Kontakt

Szef Centrum Zapewnienia Jakości
inż. Grażyna Zwierzyńska
zwierzynskag@iba.waw.pl
tel. +48 22 37 86 120


Kierownik Kontroli Jakości
mgr inż. Justyna Szklarczyk
szklarczykj@iba.waw.pl
tel. +48 22 37 86 122


Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
dr inż. Helena Modrzejewska
modrzejewskah@iba.waw.pl
tel. +48 22 37 86 124


Starszy specjalista ds. kwalifikacji i walidacji
mgr inż. Ireneusz Wasilewski
wasilewskii@iba.waw.pl
tel. +48 22 37 86 123