Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Centrum Zapewnienia Jakości - Kontakt

Szef Centrum Zapewnienia Jakości
Kierownik Kontroli Jakości

mgr inż. Justyna Szklarczyk
szklarczykj@iba.waw.pl
tel. +48 22 37 86 122

Starszy Specjalista ds. Zapewnienia Jakości
Starszy Specjalista ds. kwalifikacji i walidacji

mgr inż. Ireneusz Wasilewski
wasilewskii@iba.waw.pl
tel. +48 22 37 86 123