enuIte Instytut Biotechnologii i Antybiotyków
Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Dział Informacji Naukowej i Medycznej - Działalność

Profile działalności:

Informacja naukowo-medyczna i informacja patentowazdjecie Instytutu

 • Prowadzenie informacji naukowej, naukowo-technicznej i medycznej na podstawie światowej i krajowej literatury fachowej oraz dostępnych baz danych w zakresie aktualnie prowadzonych tematów badawczo-rozwojowych i planów perspektywicznych Instytutu.
 • Wykonywanie rozeznań literaturowych oraz opracowań monograficznych dotyczących leków z wybranych grup farmakologicznych produkowanych lub przewidzianych do produkcji przez IBA i BIOTON.
 • Ocena wybranych preparatów medycznych pod kątem farmakologiczno-klinicznym i bezpieczeństwa stosowania oraz ich obecnego i przyszłego miejsca w terapii, a w szczególności leków otrzymywanych drogą inżynierii genetycznej o różnym zastosowaniu terapeutycznym.
 • Tworzenie programów prac badawczo-wdrożeniowych Instytutu oraz planów perspektywicznych.
 • Prowadzenie wykładów i seminariów organizowanych przez Radę Naukową IBA na temat zastosowań terapeutycznych wybranych leków z różnych grup farmakologicznych.
 • Opracowywanie pod kątem merytorycznym programów konferencji naukowych i seminariów organizowanych przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków.
 • Udostępnianie informacji patentowej dla potrzeb IBA.

Badania rozwojowe produktów leczniczych

 • Prowadzenie stałego przeglądu polskiego i europejskiego prawa farmaceutycznego dotyczącego badań przedklinicznych i klinicznych produktów leczniczych.zdjecie Instytutu
 • Projektowanie badań przedklinicznych i klinicznych leków wdrażanych do produkcji i produkowanych przez IBA i BIOTON.
 • Organizacja i kontrola badań przedklinicznych i klinicznych leków biotechnologicznych na wszystkich etapach.
 • Konsultacja i merytoryczna opieka nad projektami innych Zakładów obejmującymi badania przedkliniczne i kliniczne.
 • Projektowanie, organizacja i naukowe (farmakokinetyczne, statystyczne) opracowanie zleconych z zewnątrz badań biorównoważności różnych substancji leczniczych (we współpracy z Pracownią Farmakokinetyki ZACh).
 • Prowadzenie samodzielnych prac badawczych z zakresu farmakokinetyki i farmakodynamiki substancji leczniczych, w tym leków biotechnologicznych (we współpracy z Pracownią Farmakokinetyki ZACh).
 • Nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii leków produkowanych przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

Biblioteka

Biblioteka istnieje od r. 1960. Gromadzi wydawnictwa i czasopisma naukowe z wybranych dziedzin nauki: chemia analityczna, analiza chemiczna, biochemia, biologia, chemia, mikrobiologia, biotechnologia, genetyka, medycyna, farmakologia, farmacja – w zakresie zagadnień i problemów będących przedmiotem zainteresowania pracowników naukowych Instytutu w ramach prac naukowo-badawczych, oraz ustawicznego samokształcenia na użytek przyszłych zadań.

Charakter zbiorów:

 • Zbiory wąsko-specjalistyczne, aktualizowane pod względem merytorycznym z uwzględnieniem postępu nauki w reprezentowanych dziedzinach.
 • Czasopisma zagraniczne – aktualnie prenumerata 18 tytułów (Wykaz)