Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Dział Informacji Naukowej i Medycznej - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Kierownik Działu Informacji Naukowej i Medycznej

dr Monika Bogiel

Zespół

W dziale zatrudnionych jest:

  • 3 pracowników z wykształceniem wyższym (1 ze stopniem doktora)
  • 1 pracownik techniczny