Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Dział Informacji Naukowej i Medycznej - Wyposażenie

W ramach prac wykonywanych przez Zespół Specjalistów ds. Badań Klinicznych wykorzystywane są:

  • zdjecie InstytutuKINETICA – oprogramowanie farmakokinetyczne, umożliwiające m.in. analizę niekompartmentową, dopasowanie modelu, analizę PK/PD.
  • STATISTICA V. 13. z pakietem medycznym - uni­wersalny, zintegrowany systemem służącym do statystycznej analizy danych, tworzenia wykresów, operowania na bazach danych, wykonywania transformacji danych i tworzenia aplikacji. W skład sytemu wchodzi wszechstronny zestaw zaawanso­wanych procedur stosowanych w medycynie.
  • EquivTest – zintegrowany program farmakokinetyczno-statystyczny służący do oceny porównawczej produktów leczniczych.