Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków

 

Ul. Starościńska 5
02-516 Warszawa

Centrala
tel. +48 (022) 37 86 300 - 305

Sekretariat
tel. +48 (022) 37 86 333
fax. +48 (022) 37 86 334
email: info@iba.waw.pl

NIP: 525 000 83 47
NIP UE: PL5250008347
REGON: 001208872
KRS: 0000157172 prowadzony przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy