Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Rada Instytutu

Rada Instytutu Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków I Kadencji składa się z 9 osób i pełni swoją funkcję od 12 grudnia 2019 r.

 

Rada Instytutu I Kadencji

Przewodniczący
dr. hab. inż. Michał Ludwik Chudy

Zastępca Przewodniczącego
dr Monika Bogiel

Sekretarz
mgr inż. Piotr Baran

Pełny skład Rady Instytutu

  • mgr inż. Piotr Baran (Ł-IBA)
  • dr Monika Bogiel (Ł-IBA)
  • dr. hab. inż. Michał Ludwik Chudy (Politechnika Warszawska)
  • dr inż. Jolanta Janiszewska (Ł-IChP)
  • dr hab. Marta Łaszcz (Ł-IF)
  • prof. dr hab. Agnieszka Marczak (Uniwersytet Łódzki)
  • dr n. med. Adam Nowiński (Screenmed)
  • mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska (Ł-IBA)
  • dr hab. med. Anna Wójcicka (Warsaw Genomics)

Wybory do Rady Instytutu I kadencji