Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Aktualności

2020Ogłoszenie o konkursie na stanowisko prezesa zarządu spółki IBAkteria Sp. z o.o.


Szczegóły


2019Dnia 21 listopada odbędą się wybory do Rady Instytutu I kadencji.


Szczegóły


Non Omnis MoriarZ ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Pana Prof. dr. hab. Andrzeja Płucienniczaka


byłego długoletniego Dyrektora do spraw naukowych

Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,

wszechstronnego naukowca i badacza w dziedzinie nauk biologicznych
oraz jednego z prekursorów inżynierii genetycznej w Polsce,
uhonorowanego wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Za Swoje zasługi odznaczony był m. in.  Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

 

Nauczyciel, wychowawca i promotor prac wielu młodych
oraz cenionych naukowców w Swojej specjalizacji.
Niezwykle uczynny, każdemu służył cennymi radami i pomocą.

Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych,
autor licznych publikacji naukowych i patentów.

 

Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny człowiek nauki

i niekwestionowany autorytet w środowisku naukowym.

 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają 

pracownicy, dyrekcja oraz członkowie Rady
Instytutu ŁUKASIEWICZA – Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków.

Informacje o zmianach dotyczących działalności Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5, wynikające z wejścia w życie ustawy o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ z dnia 21.02.2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 534).

Informacja


Spotkanie przedstawicieli trzech Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz działających w branży farmaceutycznej i chemicznej

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Instytucie Farmaceutycznym odbyło się spotkanie zorganizowane celem omówienia zasad i obszarów współpracy pomiędzy instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz tj.:

  • Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków (IBA)
  • Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego (IChP)
  • Instytutem Farmaceutycznym (IF)

  • Na spotkaniu zidentyfikowano wspólne obszary współpracy dotyczące m.in.:
  • komplementarnej oferty analitycznej
  • suplementów diety w kontekście badań, regulacji prawnych, działalności edukacyjnej
  • prac badawczo-rozwojowych w zakresie farmacji, biofarmacji, kosmetologii, chemii gospodarczej i weterynarii
  • możliwości wspólnych działań komercjalizacyjnych i marketingowych (spotkania branżowe, „Impact Pharma”)
Omówiono również potrzebę prezentowania wspólnego stanowiska wobec władz Sieci Badawczej Łukasiewicz, szczególnie w kontekście zarysowanych powyżej obszarów współpracy i współpracy instytutów sieci z przemysłem farmaceutycznym.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków od ponad 60 lat dostarcza innowacyjnych rozwiązań przemysłowi farmaceutycznemu. Od 1 kwietnia 2019 r. działa w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

1 kwietnia 2019 roku powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie, skupiająca 38 Instytutów Badawczych, w których zatrudnionych jest niemal 8 tysięcy pracowników. Głównym zadaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest prowadzenie badań aplikacyjnych o kluczowym znaczeniu dla państwa oraz komercjalizacja ich wyników. Powstanie Sieci pozwoli osiągnąć „efekt skali” i umożliwi tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał. Sieć Badawcza to efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, ale przede wszystkim realny pomost między nauką a gospodarką. Jego powstanie pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsiębiorstw, które zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i know-how, dzięki czemu będą się mogły szybciej rozwijać. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał na prezesa Sieci Piotra Dardzińskiego, dotychczasowego sekretarza stanu w resorcie nauki i Pełnomocnika Rządu ds. reformy instytutów badawczych. Wstępne założenia o działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz zostaną przedstawione oficjalnie 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie. Dodatkowe informacje: www.lukasiewicz.gov.plPowstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.

Komunikat prasowy 29.03.2019