Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Aktualności

2019Instytut Biotechnologii i Antybiotyków zaprasza na

Otwarte seminarium naukowe pt. „Charakterystyka systemów replikacyjnych plazmidów pIGRK i pIGMS31 pochodzących ze szczepu Klebsiella pneumoniae 287w”.Prowadzący: Paweł Wawrzyniak ('Zakład Bioinżynierii IBA)


Seminarium odbędzie się w dniu 3 stycznia 2019, w sali konferencyjnej IBA (1 piętro), o godz. 12.30.
2018Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr nauk chemicznych, profesor w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków

Ireny Oszczapowicz

zasłużonego naukowca, przez wszystkie lata pracy zawodowej związanego z Instytutem.

Pasjonatka i propagatorka nauki, autorka i współautorka setek publikacji, patentów i opracowań technologicznych. Wybitna specjalistka w dziedzinie chemii i technologii antybiotyków β-laktamowych i amidyn. Nauczycielka i wychowawczyni wielu młodych pracowników nauki.

Do ostatnich chwil praca była jej największym powołaniem.
Instytut i polska nauka poniosły wielką stratę.

Rodzinie i wszystkim najbliższym Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia.Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
2017


Dnia 21 czerwca odbyły się wybory do Rady Naukowej VIII kadencji (lata 2017-2021).


Szczegóły