Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Aktualności

2020Dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka w eksperckim zespole doradczym MNiSW ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 25.03.2020 roku powołał zespół doradczy ds. zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Zespół składa się z szesnastu naukowców z różnych jednostek naukowych, badawczych i pionów nauki w Polsce. Członkami zespołu jest dwoje pracowników pionu badawczego reprezentujących Sieć Badawczą ŁUKASIEWICZ. Do ministerialnego zespołu doradczego powołana została pani dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka. Członkiem zespołu jest również elektronik dr hab. inż. Anna Szerling – pracownik pionu badawczego ŁUKASIEWICZ - Instytut Technologii Elektronowej.

Szczegóły


ŁUKASIEWICZ włącza się w projekt Agencji Badań Medycznych dotyczący prac nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2


Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Biotechnologii i Antybiotyków (zespół naukowców pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Kęsik - Brodackiej) wraz z zespołem prof. Marcina Drąga z Politechniki Wrocławskiej znalazł się wśród 3 polskich ośrodków wybranych do realizacji projektu ABM.

Agencja Badań Medycznych będzie realizowała "Badania nad szczepionką przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz wsparcie prac badawczych nad poszukiwaniem skutecznej terapii" w partnerstwie z polskimi i międzynarodowymi ośrodkami w odpowiedzi na zagrożenie epidemiologiczne spowodowane pojawieniem się wirusa SARS-CoV-2.

Naukowcy Ł-IBA we współpracy z naukowcami Politechniki Wrocławskiej poszukają skutecznych terapii wśród znanych leków poprzez intensyfikację prac nad inhibitorami proteazy SARS-CoV-2 Mpro. Celem badania jest zahamowanie działania enzymu, co pozwoli na zablokowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Inhibitor tej proteazy jest świetnym kandydatem na leki również ze względu na unikalność proteazy. Dzięki temu zastosowanie leku hamującego aktywność tego enzymu może zwalczać wirusa bez skutków ubocznych terapii.
2019Dnia 21 listopada odbędą się wybory do Rady Instytutu I kadencji.


Szczegóły


Non Omnis MoriarZ ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci


Pana Prof. dr. hab. Andrzeja Płucienniczaka


byłego długoletniego Dyrektora do spraw naukowych

Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie,

wszechstronnego naukowca i badacza w dziedzinie nauk biologicznych
oraz jednego z prekursorów inżynierii genetycznej w Polsce,
uhonorowanego wieloma nagrodami i wyróżnieniami.

Za Swoje zasługi odznaczony był m. in.  Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

 

Nauczyciel, wychowawca i promotor prac wielu młodych
oraz cenionych naukowców w Swojej specjalizacji.
Niezwykle uczynny, każdemu służył cennymi radami i pomocą.

Członek krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych,
autor licznych publikacji naukowych i patentów.

 

Pan Profesor pozostanie w naszej pamięci jako wybitny człowiek nauki

i niekwestionowany autorytet w środowisku naukowym.

 

Rodzinie Zmarłego wyrazy głębokiego współczucia składają 

pracownicy, dyrekcja oraz członkowie Rady
Instytutu ŁUKASIEWICZA – Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków.

Informacje o zmianach dotyczących działalności Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków z siedzibą w Warszawie przy ul. Starościńskiej 5, wynikające z wejścia w życie ustawy o Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ z dnia 21.02.2019 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 534).

Informacja


Spotkanie przedstawicieli trzech Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz działających w branży farmaceutycznej i chemicznej

W dniu 5 kwietnia 2019 r. w Instytucie Farmaceutycznym odbyło się spotkanie zorganizowane celem omówienia zasad i obszarów współpracy pomiędzy instytutami Sieci Badawczej Łukasiewicz tj.:

  • Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków (IBA)
  • Instytutem Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego (IChP)
  • Instytutem Farmaceutycznym (IF)

  • Na spotkaniu zidentyfikowano wspólne obszary współpracy dotyczące m.in.:
  • komplementarnej oferty analitycznej
  • suplementów diety w kontekście badań, regulacji prawnych, działalności edukacyjnej
  • prac badawczo-rozwojowych w zakresie farmacji, biofarmacji, kosmetologii, chemii gospodarczej i weterynarii
  • możliwości wspólnych działań komercjalizacyjnych i marketingowych (spotkania branżowe, „Impact Pharma”)
Omówiono również potrzebę prezentowania wspólnego stanowiska wobec władz Sieci Badawczej Łukasiewicz, szczególnie w kontekście zarysowanych powyżej obszarów współpracy i współpracy instytutów sieci z przemysłem farmaceutycznym.

Instytut Biotechnologii i Antybiotyków od ponad 60 lat dostarcza innowacyjnych rozwiązań przemysłowi farmaceutycznemu. Od 1 kwietnia 2019 r. działa w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.

1 kwietnia 2019 roku powstała Sieć Badawcza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie, skupiająca 38 Instytutów Badawczych, w których zatrudnionych jest niemal 8 tysięcy pracowników. Głównym zadaniem Sieci Badawczej Łukasiewicz jest prowadzenie badań aplikacyjnych o kluczowym znaczeniu dla państwa oraz komercjalizacja ich wyników. Powstanie Sieci pozwoli osiągnąć „efekt skali” i umożliwi tworzenie kompleksowych ofert usług badawczych dla przedsiębiorców w oparciu o ich wspólny potencjał. Sieć Badawcza to efektywne zaplecze technologiczne i intelektualne administracji publicznej, ale przede wszystkim realny pomost między nauką a gospodarką. Jego powstanie pozytywnie wpłynie na działalność mikro-, średnich i małych przedsiębiorstw, które zyskają łatwiejszy dostęp do wyników badań naukowych i know-how, dzięki czemu będą się mogły szybciej rozwijać. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin powołał na prezesa Sieci Piotra Dardzińskiego, dotychczasowego sekretarza stanu w resorcie nauki i Pełnomocnika Rządu ds. reformy instytutów badawczych. Wstępne założenia o działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz zostaną przedstawione oficjalnie 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie. Dodatkowe informacje: www.lukasiewicz.gov.plPowstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz – trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.

Komunikat prasowy 29.03.2019