Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Aktualności

2018Non Omnis Moriar

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr nauk chemicznych, profesor w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków

Ireny Oszczapowicz

zasłużonego naukowca, przez wszystkie lata pracy zawodowej związanego z Instytutem.

Pasjonatka i propagatorka nauki, autorka i współautorka setek publikacji, patentów i opracowań technologicznych. Wybitna specjalistka w dziedzinie chemii i technologii antybiotyków β-laktamowych i amidyn. Nauczycielka i wychowawczyni wielu młodych pracowników nauki.

Do ostatnich chwil praca była jej największym powołaniem.
Instytut i polska nauka poniosły wielką stratę.

Rodzinie i wszystkim najbliższym Pani Profesor składamy najszczersze wyrazy współczucia.Dyrekcja, Rada Naukowa i pracownicy Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie
2017


Dnia 21 czerwca odbyły się wybory do Rady Naukowej VIII kadencji (lata 2017-2021).


Szczegóły2015


Top 500 Innovators – 4. edycja


Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization” jest programem szkoleniowym, skierowanym do osób zajmujących się badaniami naukowymi i komercjalizacją ich wyników, finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy nauki z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.


Miło jest nam poinformować, że Pani dr Anna Wójtowicz-Krawiec z Zakładu Bioinżynierii Instytutu znalazła się w gronie finalistów czwartej edycji programu. Dwumiesięczny staż Pani Anna odbędzie na Uniwersytecie Cambridge w Wielkiej Brytanii.


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Non Omnis Moriar


Pracownicy Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie 
z głębokim żalem i smutkiem przyjęli wiadomość o śmierci
w dniu 19 lutego 2015 roku w Warszawie


Prof. dr. hab. Włodzimierza Zagórskiego-Ostoi


Uczonego, Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii
i Antybiotyków w Warszawie


Zapamiętamy Profesora jako nie tylko wybitnego naukowca – biologa
molekularnego, ale także prawego człowieka i humanistę.


Wspomnienie o Panu Profesorze

 

2014


Certyfikat GMP


Instytut po inspekcji GIF przeprowadzonej przez Inspektorów ds. Wytwarzania po raz kolejny uzyskał certyfikat GMP w zakresie wytwarzania i badań w kontroli jakości produktów leczniczych dla ludzi oraz badań w kontroli jakości badanych produktów leczniczych.