Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Certyfikaty

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)

Potwierdzający jakość wykonywanych badań dostępności i równoważności biologicznej
Organ wydający: Biuro do spraw Substancji Chemicznych
Nr certyfikatu: 1/2016/DPL (pl) 1/2016/DPL (ang)
Okres ważności certyfikatu: od 28.01.2016

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

IBA posiada aktualny certyfikat GMP, potwierdzający zgodność warunków wytwarzania produktów leczniczych dla ludzi i produktów weterynaryjnych oraz prowadzenia badań w kontroli jakości zgodnie z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Organ wydający: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu:
GIF-IW-400/0034_01_01/04/107/16
GIF-IW-400/0034_01_01/04/108/16
GIF-IW-400/0034_01_01/04/109/16

Data wydania certyfikatu: 04.05.2016
Okres ważności certyfikatu: do 18.02.2019
Certyfikat ISO 9001:2008

Potwierdzający spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania ISO 9001:2008 w zakresie: Analizy chemiczne i badania analityczne.

Jednostka certyfikująca: DNV GL
Nr certyfikatu: 172417-2015-AQ-POL-RvA
Okres ważności certyfikatu: 31.01.2015 – 31.01.2018