Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Certyfikaty

Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP)

Potwierdzający jakość wykonywanych badań bioanalitycznych, w tym badań dostępności i równoważności biologicznej oraz badań farmakokinetycznych

Organ wydający: Biuro do spraw Substancji Chemicznych
Nr certyfikatu: 1/2018/DPL (pl) 1/2018/DPL (ang)
Okres ważności certyfikatu: od 9.02.2018

Certyfikat Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP)

IBA posiada certyfikat GMP, potwierdzający zgodność warunków wytwarzania z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Organ Kompetentny: Główny Inspektor Farmaceutyczny (GIF)
Nr certyfikatu:

Produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.63.2018.MG.1 WTC/0034_01_01/120
Produkty lecznicze weterynaryjne - IWZJ.405.63.2018.MG.2 WTC/0034_01_01/121
Badane produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi - IWZJ.405.63.2018.MG.3 WTC/0034_01_01/122

Data wydania certyfikatu: 23.05.2018


Certyfikat ISO 9001:2015

Potwierdzający spełnianie wymagań normy Systemu Zarządzania ISO 9001:2015 w zakresie: Analizy chemiczne i badania analityczne.

Jednostka certyfikująca: DNV GL
Nr certyfikatu: 253644-2018-AQ-POL-RvA
Okres ważności certyfikatu: 31.01.2018 – 31.01.2021