Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Historia

Najważniejsze daty z historii Instytutu:

 • 1957 r. - w październiku powstaje Instytut Antybiotyków jako zaplecze naukowo-badawcze dla polskiego przemysłu anty­biotyków. Na siedzibę przeznaczono dawne zakłady firmy La Roche'a w Warszawie przy ul. Starościńskiej. Pierwszym dyrektorem został mgr inż. Franciszek Ulak.
 • 1962 r. - przeprowadzka Instytutu do nowowybudowanego gmachu przy ul. Starościńskiej 5.
 • 1965 r. - dyrektorem Instytutu zostaje prof. Halina Bojarska-Dahlig.
 • 1972 r. - Instytut Antybiotyków zostaje połączony z Instytutem Farmaceutycznym i powstaje Instytut Przemysłu Farmaceuty­cznego, którego dyrektorem zostaje doc. Kazimierz Samuła. zdjecie Instytutu
 • 1981 r. - dawny Instytut Antybiotyków zostaje wydzielony z IPF i włączony do Pionu Postępu i Rozwoju Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „Polfa”. Dyrektorem jest dr inż. Edward Żukowski.
 • 1985 r. - dawny Instytut Antybiotyków odzyskuje samodzielność - powstaje Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Biotechnologii kiero­wany przez dr inż. E. Żukowskiego.
 • 1992 r. - OBR Biotechnologii zostaje przekształcony w Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, którego dyrektorem jest aż do śmierci w 1996 r. dr E. Żukowski.
 • 1995-1997 r. - z oddziałów doświadczalno-produkcyjnych Instytutu zostaje utworzony dzisiejszy BIOTON S.A.

Ważniejsze opracowania i wdrożenia:

Opracowywane w Instytucie technologie wdrażano w największych w ówczesnym czasie zakładach farmaceutycznych m.in. w Tarcho­mińskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, w Krakowskich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, Pabianickich Zakładach Farmaceutycznych „Polfa”, a po 1990 r w firmie Bioton.

Najważniejsze opracowania:

 • Lata 60.: streptomycyna, tetracyklina, erytromycyna i neomy­cyna, półsyntetyczne pochodne erytromycyny - laurylosiarczan propionianu erytromycyny i stearynian erytromycyny, ampicylina, nafcylina, karbenicylina, wibramycyna, rondomycyna, prowa­dzono prace nad półsyntetycznymi antybiotykami beta-laktamowymi - penicylinami i cefalosporynami oraz pochodnymi tetracyklin, w oparciu o własny, chroniony patentami szczep, opracowano technologie otrzymywania polifunginy - oryginal­nego antybiotyku przeciwgrzybiczego i wdrożono go do produkcji, opracowano technologię syntetycznego antygenu do wykrywania uczuleń na penicylinę - Testarpenu.zdjecie Instytutu
 • Lata 70.: prace nad nowszymi antybiotykami - linkomycyną, oksytetracykliną, polimyksyną i jej pochodną - kolistyną, bacy­tracyną paszową; opracowano technologię otrzymywania nowej pochodnej erytromycyny - cyklicznego węglanu erytromycyny, który został wprowadzony do lecznictwa pod nazwą Davercin (polski lek oryginalny).
 • Lata 80.: cefalosporyny nowych generacji w masie (ceftriakson, cefamandol, cefuroksym) oraz antybiotyki aminoglikozydowe: amikacyna w postaci injekcji i kropli do oczu, wdrożona pod nazwą Biodacyna; opracowano technologie otrzymywania: L-dopy, Gyno-Trosydu, enzymów restrykcyjnych, przeciwciał monoklonalnych; wprowadzono do produkcji w TZF „Polfa” półsyntetyczną penicylinę o nazwie „Pipril”, rozpoczęto prace nad przeciw­nowotworowymi antybiotykami antracyklinowymi.
 • Lata 90.: opracowanie i wdrożenie do produkcji cefalosporyn II i III generacji: ceftriaksonu (Biotrakson), cefotaksymu (Biotak­sym), cefuroksymu (Biofuroksym), ceftazydymu (Biotum) i cefo­perazonu (Cefobid) oraz doustnych (tabletki i syrop) form cefuroksymu aksetilu (Bioracef); także technologie wytwarzania klarytromycyny, klindamycyny i linkomycyny; opracowano prepa­raty antybiotyków antracyklinowych - doksorubicyny (Biorubina) i epidoksorubicyny (Bioepicyna) oraz technologię otrzymywania substancji daunomycyny; wdrożono do produkcji preparat przeciwbiałaczkowy - Biodribin (kladrybina).
 • Lata 2000-2005: Zakończono wieloletnią pracę zespołową nad technologią otrzymywania rekombinowanej insuliny ludzkiej. W grudniu 2000 r. opracowane preparaty biosyn­tetycznej insuliny ludzkiej w roztworze, izofanowej biosyntetycznej insuliny ludzkiej i ich mieszanek (w sumie 17 form farma­ceutycznych) zarejestrowano na polskim rynku i wdrożono do produkcji w firmie Bioton pod nazwą Gensulin (nagrody). Opracowano i wdrożono w firmie Bioton w postaci kropli do oczu preparaty: betaksololu (Betabion), diklofenaku (Diclobion), jodków - potasowego i sodowego (Vidibion), tropikamidu (Tropicabion) oraz chlorowodorku tetryzoliny (Zalbion).