Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

O Instytucie - Nagrody i wyróżnienia

Nagrody 2013

I nagroda dla pani dr inż. Luizy Chojnackiej – Puchta w VI edycji Konkursu za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, za pracę pt.: „Badania nad modyfikacją pierwotnych komórek płciowych kury.”


II nagroda dla Luizy Chojnackiej – Puchta i Doroty Sawickiej za prezentację plakatu pt.: Primordial germ cells as a tool for obtaining human therapeutic proteins in chickens bioreactors and for preserving chicken biodiversity; Chojnacka-Puchta L., Sawicka D., Lakota P., Plucienniczak G., Cecuda-Adamczewska V., Zielinski M., Gradziel A., Mikołajczyk A., Bednarczyk M. Plucienniczak A., podczas Konferencji Bioinnovation & ScanBalt Forum 2013.

Nagrody 2012

Nagroda za zajęcie I-go miejsca w konkursie sesji posterowej organizowanym podczas Bioinnovation Conference Summit 2012 za plakat:
“The new expression system with using deubiquitinating UBPD2C protease and fusion proteins for an efficient synthesis of proteins that would be useful in industrial processes”;
Autorzy: Wójtowicz-Krawiec A., Sokołowska I., Łukasiewicz N., Mikiewicz D., Chojnacka-Puchta L., Mazurkiewicz A., Jagiełło A., Płucienniczak G.,  Plucienniczak A.

Zobacz dyplom


Nagrody 2011

GLP

JAKOŚĆ ROKU 2010 - przyznanie nagrody jest wyrazem docenienia Instytutu w odniesieniu do skutecznej realizacji projektów badawczych, wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla gospodarki, dobrej współpracy instytucji z rynkiem oraz osiągnięć naukowych w skali krajowej i międzynarodowej.

Nagrody i odznaczenia przyznawane w latach 1985-2007

2007

 • Nagroda za najlepszą pracę doktorską z biochemii im. Witolda Drabinkowskiego przyznawana przez Polskie Towarzystwo Biochemiczne i firmę Merck Sp. Z o. o. dla Anny Wójtowicz-Krawiec;

Tytuł rozprawy: "Biotechnologiczne zastosowania proteaz odcinających ubikwitynę"; Promotor: Prof. Andrzej Płucienniczak z Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków.

2003

 • Dyplom uznania Komitetu Badań Naukowych dla zespołu Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków pod kierownictwem dr Piotra Borowicza oraz firmy BIOTON za opracowanie i wdrożenie do produkcji technologii rekombinowanej insuliny ludzkiej, przynoszące wymierne korzyści dla budżetu państwa.
 • Certyfikat "W Trosce o Naturę" nr 20982002 dla firmy Instytut Biotechnologii i Antybiotyków przyznany przez Polski System Recyklingu Organizację Odzysku S.A.
 • The research prize for the year 2003; Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation (Kanada) dla mgr inż. Małgorzaty Wąsowskiej za najlepsze badania prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi.

zdjecie leku zdjecie leku

2002

Odznaczenia narodowe:

 • Prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Doc. dr Irena Oszczapowicz - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Doc. dr Jerzy Mikołajczyk - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • Mgr inż. Katarzyna Cichocka – Złoty Krzyż Zasługi
 • Dr inż. Monika Jaromińska – Złoty Krzyż Zasługi
 • Tech. Stefania Krejer – Złoty Krzyż Zasługi
 • Mgr Bożena Tejchman – Srebrny Krzyż Zasługi

2001

 • Dr Piotr Borowicz - Złoty Krzyż Zasługi
 • Tech. Zdzisław Szypka - Złoty Krzyż Zasługi
 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w kategorii "Wynalazek w dziedzinie produktu lub technologii". Nagroda zespołowa za opracowanie i wdrożenie rekombino­wanej insuliny ludzkiej.
  zobacz dyplom
 • Nagroda specjalna wraz z Nagrodą I stopnia w konkursie NOT "Mistrz Techniki - Warszawa 2001" dla zespołu Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków i firmy Bioton za wdrożenie technologii rekombinowanej insuliny ludzkiej Gensulin.
  zobacz dyplom

2000

 • I miejsce w konkursie "Złoty Lek" wydawnictwa "Lek w Polsce" za opracowanie technologii i wdrożenie leku przeciwnowo­tworowego - Biodribin.
 • Nagroda "Polski Produkt Przyszłości 2000" w kategorii technologii przyszłości przyznawany przez Agencję Techniki i Technologii za technologię rekombinowanej insuliny ludzkiej.
  zobacz dyplom
  zobacz gratulacje

1997

 • Nagroda naukowa Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla doc. Ireny Oszczapowicz, mgr Bożeny Tejchman i wsp. za najlepsze prace opublikowane w Acta Poloniae Pharmaceutica w 1995 r. (seria "Esters of cephalosporins").

1996

 • I miejsce w konkursie na najlepszy biznesplan realizacji zadań związanych z osiągnięciem GMP, organizowanym przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu oraz Agencję Rozwoju Przemysłu.

1989

 • Wyróżnienie Naczelnej Organizacji Technicznej w konkursie Mistrza Techniki za opracowanie technologii i wdrożenie do produkcji leku przeciwbakteryjnego polskiej amikacyny - BIODACYNA.

1985

 • Nagroda naukowa redakcji Acta Poloniae Pharmaceutica i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla prof. Jerzego Cieślaka, doc. Ireny Oszczapowicz i wsp. za cykl publikacji poświęconych półsyntetycznym penicylinom.

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia w latach 1968-1983


Nagrody Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków, przyznane w latach 2000-2011