Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Oferta - Analiza chemiczna leków

Zakład Analizy Chemicznej (ZACh) prowadzi działalność usługową w zakresie badań analitycznych produktów leczniczych, substancji aktywnych i surowców farmaceutycznych.

ZACh posiada udokumentowany i potwierdzony certyfikatem DNV (nr 172417-2015-AQ-POL-RvA) system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2008 w zakresie „Analizy chemiczne i badania analityczne” oraz spełnia zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej określone w dokumentach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Zakład spełnia wymagania GMP i posiada Zezwolenie GIF na wytwarzanie w zakresie badań i kontroli jakości leków. Zezwolenie obejmuje również produkty do badań klinicznych.

Szczegółowa oferta Zakładu Analizy Chemicznej IBA znajduje się na stronie Spółki celowej IBA: http://ibakteria.com


zdjecie
leki

W sprawach związanych z usługami należy kontaktować się z:


Kierownik Zakładu Analizy Chemicznej
mgr Bożena Tejchman-Małecka
tel. +48 (022) 37 86 140
mail: tejchmanb@iba.waw.pl


Z-ca Kierownika Zakładu Analizy Chemicznej
dr Dorota Stadnik
tel. +48 (22) 37 86 155
mail: stadnikd@iba.waw.pl