Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Oferta - Analiza mikrobiologiczna

Szczegółowa oferta Zakładu Analizy Mikrobiologicznej IBA znajduje się na stronie Spółki celowej IBA: http://ibakteria.com


W sprawach związanych z usługami należy kontaktować się z:


Kierownik Zakładu Analizy Mikrobiologicznej
mgr Bogna Piątkowska
tel. +48 (22) 37 86 170
mail: piatkowskab@iba.waw.pl