Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Oferta - Chemia związków leczniczych

zdjecie Instytutu

Usługi w ramach chemii związków leczniczych świadczy Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej

Zakres badań prowadzonych przez Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej obejmuje:

  • Opracowywanie technologii substancji czynnych w skali laboratoryjnej.
  • Ocena przydatności syntezy do celów technologicznych.
  • Opracowywanie i wykonanie syntez związków organicznych w skali laboratoryjnej i wielkolaboratoryjnej.
  • Opracowywanie metod oczyszczania związków organicznych, w szczególności substancji leczniczych.
  • Synteza i badanie właściwości związków leczniczych.
  • Modyfikacje znanych technologii.
  • Opracowywanie technologii postaci leków w skali laboratoryjnej.

Istnieje możliwość otrzymania wszystkich substancji w postaci preparatów jałowych.zdjecie Instytutu Prace badawcze realizowane są zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP).

W sprawach związanych z powyższymi usługami należy kontaktować się z:

Kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej
dr inż. Małgorzata Łukawska
tel. +48 (022) 37 86 264
mail: lukawskam@iba.waw.pl