Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Produkt Leczniczy Biodribin - Informacje o leku

Instytut jest podmiotem odpowiedzialnym, a także wytwórcą produktu leczniczego o działaniu cytostatycznym:


  • Biodribin 1 mg/ml
    roztwór do infuzji

Kontakt:

w zakresie sprzedaży:
Zbigniew Kaim
tel. +48 22 37 86 335
mail: kaimz@iba.waw.pl

w zakresie Zapewnienia Jakości:
Justyna Szklarczyk
tel. +48 22 37 86 122
mail: szklarczykj@iba.waw.pl


biodribin
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

Druki informacyjne dla serii zwolnionych przed 11.12.2017

Ulotka dla pacjenta
Charakterystyka Produktu Leczniczego_SmPC


Druki informacyjne dla serii zwalnianych po 12.12.2017

Ulotka dla pacjenta 12.12.2017
Charakterystyka Produktu Leczniczego SmPC 12.12.2017


Kladrybina - Komunikat dla fachowych pracowników ochrony zdrowia

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przy zwróceniu się do Podmiotu Odpowiedzialnego z prośbą o udzielenie informacji medycznej na temat produktu Biodribin.