Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Produkt Leczniczy Biodribin - zgłoś działanie niepożądane

Jeśli niepokoi Państwa jakakolwiek sytuacja medyczna związana z przyjmowaniem produktu leczniczego Biodribin 1 mg/ml, najlepszym rozwiązaniem jest powiadomienie o tym lekarza prowadzącego terapię.

Podmioty odpowiedzialne dla produktów leczniczych nie są upoważnione do udzielania porad medycznych. W celu uzyskania porady medycznej należy zgłosić się do lekarza. 

Realizując ustawowy obowiązek monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych informujemy, że w przypadku podejrzenia wystąpienia działania niepożądanego po zastosowaniu produktu leczniczego Biodribin 1mg/ml istnieje możliwość zgłoszenia tego faktu przez fachowych pracowników służby zdrowia, jak również pacjentów i ich przedstawicieli do:

 
 • Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych  

  Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPLWMiPB.

  Al. Jerozolimskie 181 C

  02-222 Warszawa

  e-mail: ndl@urpl.gov.pl

  tel.: +48 22 49 21 301

  faks:  +48 22 49 21 309

  Szczegóły: 
  http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpieczeństwa-leków/zgłoś-działanie-niepożądane-0
   

 • Podmiotu odpowiedzialnego 

  Instytut Biotechnologii i Antybiotyków 

  ul. Starościńska 5

  02-516 Warszawa

  e-mail: phv@iba.waw.pl

  tel.: +48 22 37 86 300

  faks: +48 22 37 86 334
   

 • Firmy działającej w imieniu Podmiotu odpowiedzialnego

  SciencePharma Sp. z o.o. Sp. kom.

  ul. Chełmska 30/34

  00-725 Warszawa

  e-mail: iba@sciencepharma.pl

  tel.: +48 22 84 11 664, +48 604 446 658

  faks: +48 22 84 11 671
   

Zgłoszenie można składać telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub faksem na podane wyżej dane kontaktowe. 

W zgłoszeniu działania niepożądanego należy zawrzeć przynajmniej następujące informacje:

 • Nazwa leku;

 • Opis działania niepożądanego, objawy;

 • Dane chorego (inicjały, wiek, płeć lub inne dane identyfikujące chorego);

 • Dane osoby zgłaszającej (imię, nazwisko, sposób kontaktu zwrotnego; w przypadku osoby wykonującej zawód medyczny – adres wykonywania zawodu);Ochrona danych osobowych:
 • Administratorem danych osobowych ujętych w formularzu jest Instytut Biotechnologii i Antybiotyków,
  ul. Starościńska 5, 02-516 Warszawa.

 • • Podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obowiązków w zakresie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych zgodnie z Rozp.(UE) nr 520/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 z późn. zmianami.

 • Podanie danych osoby zgłaszającej jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.

 • Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 • Więcej informacji w zakładce 'Polityka prywatności' oraz w klauzuli informacyjnej. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

 

Więcej informacji związanych ze zgłaszaniem działań niepożądanych w Polsce: