Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Programy krajowe - PBS – lek na ból neuropatyczny

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania leku stosowanego w leczeniu bólu neuropatycznego


W ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (ścieżka B) Instytut Biotechnologii i Antybiotyków realizuje, wspólnie z firmą Vipharm S.A. projekt nt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania leku stosowanego w leczeniu bólu neuropatycznego”.


Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania produktu leczniczego w formie doustnych kapsułek zawierających substancję stosowaną w leczeniu bólu neuropatycznego i padaczce, wytworzenie serii leku do badania klinicznego, przeprowadzenie szerokich badań analitycznych substancji aktywnej i formy farmaceutycznej oraz wykonanie badania oceniającego stopień dostępności biologicznej.


Opracowana innowacyjna technologia oraz wyniki badań potwierdzające równoważność biologiczną staną się podstawą do wejścia na rynek farmaceutyczny z odtwórczym produktem leczniczym.