Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Projekt SPIN-TECH

spin tech

Projekt SPIN-TECH: „Powołanie spółki celowej jako sposobu na profesjonalizację zarządzania własnością intelektualną i transferem technologii w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie”.Na mocy zawartej umowy Nr SPIN-TECH-K1PJB1-15-4NCBR-13 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - NCBiR.

Okres realizacji projektu: 01.10.2013 r. – 30.09.2014 r. (12 miesięcy).

Kwota dofinansowania 368 510,00 PLN.


Celem projektu (faza A) IBA-SPIN-TECH jest analiza posiadanej przez Instytut własności intelektualnej w celu określenia jej potencjału komercyjnego oraz powołanie spółki, która w sposób profesjonalny będzie zajmowała się transferem technologii opracowanych przez Instytut. Rozwiązanie to ma na celu zwiększenie potencjalnych przychodów Instytutu ze sprzedaży i licencjonowania opracowanych technologii oraz wdrożenie na rynek produktów o wysokim potencjale komercyjnym. Funkcjonowanie Spółki celowej przy IBA pozwoli też na jeszcze silniejsza niż dotychczas interakcje Instytutu z firmami, które mogą być odbiorcami prowadzonych badań.