Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Struktura organizacyjna

Dyrektor

dr Piotr Zaleski
zaleskip@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 333

Doradca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka
kesikm@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 350, +48 (22) 37 86 228

Rada Naukowa

Przewodniczący
dr. hab. inż. Michał Ludwik Chudy

Zastępcy Przewodniczącego
dr Monika Bogiel
mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

Sekretarz
mgr inż. Piotr Baran

pełny skład RN IBA

Szef Centrum Zapewnienia Jakości

inż. Grażyna Zwierzyńska
zwierzynskag@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 120

Radca Prawny

mgr Władysława Pełczyńska
pelczynskaw@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 370

Główny Księgowy

mgr Jolanta Wagner
wagnerj@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 310

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Janusz Jasiński
jasinskij@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 340

Kierownik Działu Koordynacji, Planowania i Umów

mgr inż. Andrzej Mickiewicz
mickiewicza@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 320

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

mgr inż. Andrzej Zięba
tel. +48 (022) 37 86 375


Inspektor ochrony danych osobowych
+48 22 37 86 347
iod@iba.waw.pl

Zakłady/Działy

Centrum Zapewnienia Jakości
Zakład Bioinżynierii
Zakład Antybiotyków Modyfikowanych I
Zakład Analizy Chemicznej
Zakład Analizy Mikrobiologicznej
Dział Informacji Naukowej i Medycznej
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Koordynacji, Planowania i Umów
Dział Techniczny

Inne stanowiska

Starszy Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Specjalista ds. BHP
Kierownik Kancelarii Tajnej

Schemat organizacyjny