Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Struktura organizacyjna

Dyrektor

dr Piotr Zaleski
zaleskip@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 333

Z-ca Dyrektora ds. Ogólnych

dr Marta Zapotoczna
zapotocznam@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 335

Doradca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. Małgorzata Kęsik-Brodacka, Prof. IBA
kesikm@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 350, +48 (22) 37 86 228

Rada Naukowa

Przewodniczący
dr. hab. inż. Michał Ludwik Chudy

Zastępcy Przewodniczącego
dr Monika Bogiel
mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska

Sekretarz
mgr inż. Piotr Baran

pełny skład RN IBA

Szef Centrum Zapewnienia Jakości

mgr inż. Justyna Szklarczyk
szklarczykj@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 122

Radca Prawny

mgr Władysława Pełczyńska
pelczynskaw@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 370

Główny Księgowy

mgr Jolanta Wagner
wagnerj@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 310

Kierownik Działu Organizacyjno-Administracyjnego

mgr Janusz Jasiński
jasinskij@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 340

Kierownik Działu Koordynacji, Planowania i Umów

mgr inż. Andrzej Mickiewicz
mickiewicza@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 320

Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych

mgr inż. Andrzej Zięba
tel. +48 (022) 37 86 375


Inspektor ochrony danych osobowych
inż. Magdalena Masna - Bońda
+48 22 37 86 347
iod@iba.waw.pl

Zakłady/Działy

Centrum Zapewnienia Jakości
Zakład Bioinżynierii
Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej
Zakład Analizy Chemicznej
Zakład Analizy Mikrobiologicznej
Dział Informacji Naukowej i Medycznej
Dział Organizacyjno-Administracyjny
Dział Finansowo-Księgowy
Dział Koordynacji, Planowania i Umów
Dział Techniczny

Inne stanowiska

Specjalista ds. Ochrony Środowiska
Specjalista ds. BHP
Kierownik Kancelarii Tajnej
Główny Specjalista ds. Operacyjnych
Główny Specjalista ds. Komercjalizacji i IT

Schemat organizacyjny