Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

WydarzeniaSukces naszego zespołu na warsztatach Dialog4Projects

Pomysł na wspólny projekt badawczy w ramach programu Horyzont2020 autorstwa naukowców z IBA, Instytutu Technologii Elektronowych (ITE), Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej (ITAM) i Technological Research Centre (VTT) został uznany za najlepszy w głosowaniu przeprowadzonym wśród uczestników IV warsztatów networkingowych Dialog4Project, finansowanych przez Ministerstwo Nauki i zorganizowanych w Helsinkach w dniach 04-07.02.2019 r. przez fundację Technology Partners i VTT Finland.

Wizyta przedstawicieli Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych

W dniu 28 września 2018 r. gościliśmy w Instytucie delegację z Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych z Łodzi, na czele z Panem Dyrektorem dr Radosławem Dziubą i Panią Profesor Magdaleną Kucharską.
Spotkanie miało na celu prezentację dotychczasowych osiągnięć oraz potencjałów badawczych i aktualnych kierunków prac badawczo-rozwojowych obu Instytutów. W czasie wizyty zidentyfikowano i omówiono obszary możliwej współpracy pomiędzy Instytutami, a także możliwości wspólnego uczestnictwa w projektach badawczych. Najbardziej interesujące w tym zakresie wydają się prowadzone w IBWCh badania nad nowymi formami użytkowymi chityny i chitozanu oraz ich zastosowanie do wytwarzania specjalnych wyrobów medycznych, a także zastosowanie polimerów jako nośników leków, opracowanych w IBA.
Po ciekawej dyskusji Goście odwiedzili wybrane laboratoria badawcze Zakładu Analizy Chemicznej i Zakładu Bioinżynierii, w tym Pracownię Biosyntezy.


Wspólne zdjęcie przedstawicieli IBWCh i IBA, biorących udział w spotkaniu


Dyrektor IBWCh, Pan dr Radosław Dziuba i Dyrektor IBA, Pan dr Piotr ZaleskiEuropejskie Forum Technologiczne - Katowice 2018

W dniach 26-27 września 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Technologiczne poświęcone dyskusji nad założeniami polityki technologicznej i instrumentami wsparcia rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii. W ramach Forum odbyły się także cztery całodzienne konferencje tematyczne obejmujące kluczowe dla realizacji celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju sektory przemysłowe:

    • Innowacyjna medycyna
    • Przemysł 4.0,
    • Od odpadów do zasobów
    • Przyszłość transportu

W konferencji tematycznej: INNOWACYJNA MEDYCYNA dyrektor Instytutu dr Piotr Zaleski oraz Prezes firmy Bioton S.A. Robert Neymann wygłosili prezentację nt. owocnej współpracy nauki i biznesu w obszarze farmacji oraz przedstawili zamierzenia rozwojowe.

Więcej o Forum: http://euroforum.iztech.pl/