Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Analizy Chemicznej - Działalność

Tematyka prac wykonywanych w Zakładzie Analizy Chemicznej (ZACh) obejmuje prace badawcze i usługowe.


 1. Prace badawcze:

  Prace badawcze związane są zarówno z tematyką i zadaniami realizowanymi przez Instytut Biotechnologii i Antybiotyków, jak również przez firmy zewnętrzne, które prowadzą projekty badawcze i wdrożeniowe w zakresie rozwoju leków.
  • zdjecie InstytutuOpracowywane są metody badań dla substancji chemicznych i biotechnologicznych, formulacji farmaceutycznych i produktów leczniczych.
  • Prowadzone są badania w zakresie kontroli analitycznej procesów technologicznych obejmujące punkty krytyczne, profile zanieczyszczeń, walidację procesową.
  • Projektowane są badania analityczne białek na różnych etapach wytwarzania substancji czynnych i produktów leczniczych pochodzenia białkowego, w tym: mapowanie peptydów, analiza produktów proteolizy, opracowywanie nowych metod i procedur analitycznych do identyfikacji i oznaczania ilościowego.

 2. Prace usługowe:

  Prace usługowe wykonywane są w zakresie analiz chemicznych i badań analitycznych obejmując swym zakresem między innymi:
  • zdjecie Instytutuanalizę produktów leczniczych, substancji aktywnych i surowców chemicznych zgodnie z dokumentacją normatywną klientów, odpowiednimi farmakopeami lub metodami własnymi;
  • walidację metod analitycznych;
  • badanie dostępności farmaceutycznej leków;
  • badanie w zakresie biodostępności i biorównoważności leków;
  • badanie stabilności substancji czynnych i produktów leczniczych;
  • kompleksową obsługę analityczną projektów badawczych dotyczących rozwoju nowych leków: opracowanie metodyki badań, walidacja metod analitycznych, walidacja procesu wytwarzania, projektowanie specyfikacji, itp.


  • Szczegółowe informacje dotyczące działalności poszczególnych Pracowni:

   Pracownia Analityki