Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Analizy Chemicznej - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Analizy Chemicznej

mgr Bożena Tejchman - Małecka

Z-ca Kierownika Zakładu Analizy Chemicznej

mgr Jolanta Duda

Z-ca Kierownika Zakładu Analizy Chemicznej

dr Dorota Stadnik

Kierownik Jakości Zakładu Analizy Chemicznej

inż. Lidia Waśkiewicz

Kierownik Techniczny Zakładu Analizy Chemicznej

mgr inż. Andrzej Tekiel

Kierownicy Pracowni

Kierownik Pracowni Farmakokinetyki - mgr Jolanta Duda
Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych I - mgr Paweł Szymański
Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych II - mgr inż. Alina Krygier
Kierownik Pracowni Metod Klasycznych - inż. Lidia Waśkiewicz
Kierownik Pracowni Metod Spektrofotometrycznych - mgr inż. Andrzej Tekiel
Kierownik Pracowni Pomiarów Fizyko-Chemiczno-Farmaceutycznych - mgr Lidia Gurba
Kierownik Pracowni Badań Białek - dr Dorota Stadnik
Kierownik Pracowni Analityki Badawczej - dr Weronika Surmacz-Chwedoruk
Pracownia Insuliny i Analogów – osoba odpowiedzialna - mgr Iwona Jerka


Zespół

Zakład Analizy Chemicznej zatrudnia doświadczonych pracowników o różnym profilu wykształcenia stale podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe poprzez system szkoleń zapewniany przez Instytut, a także poprzez samokształcenie i śledzenie trendów we współczesnej chemii analitycznej.
W Zakładzie Analizy Chemicznej zatrudnionych jest 42 osoby, w tym zespół badawczy stanowi 34 osoby.


Schemat organizacyjny

Schemat organizacyjny (pdf)