Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Analizy Chemicznej - Kontakt

Kierownik Zakładu Analizy Chemicznej
mgr Bożena Tejchman - Małecka
tejchmanb@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 140


Z-ca Kierownika Zakładu Analizy Chemicznej
mgr Jolanta Duda
dudaj@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 144


Z-ca Kierownika Zakładu Analizy Chemicznej
dr Dorota Stadnik
stadnikd@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 155


Kierownik Jakości Zakładu Analizy Chemicznej
inż. Lidia Waśkiewicz
waskiewiczl@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 143


Kierownik Techniczny Zakładu Analizy Chemicznej
mgr inż. Andrzej Tekiel
tekiela@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 142

Kierownicy Pracowni

Kierownik Pracowni Farmakokinetyki
mgr Jolanta Duda
dudaj@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 144


Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych I
mgr Paweł Szymański
szymanskip@iba.waw.pl tel. +48 (22) 37 86 154


Kierownik Pracowni Metod Chromatograficznych II
mgr inż. Alina Krygier
krygiera@iba.waw.pl tel. +48 (22) 37 86 187


Kierownik Pracowni Metod Klasycznych
inż. Lidia Waśkiewicz
waskiewiczl@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 143


Kierownik Pracowni Metod Spektrofotometrycznych
mgr inż. Andrzej Tekiel
tekiela@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 142


Kierownik Pracowni Pomiarów Fizyko-Chemiczno-Farmaceutycznych
mgr Lidia Gurba
gurbal@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 146


Kierownik Pracowni Badań Białek
dr Dorota Stadnik
stadnikd@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 155


Pracownia Insuliny i Analogów
mgr Iwona Jerka
jerkai@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 146


Kierownik Pracowni Analityki Badawczej
dr Weronika Surmacz-Chwedoruk
surmaczw@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 151

Rejestracja prób

Rejestracja prób Zakładu Analizy Chemicznej
Iwona Szwaja
szwajai@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 153

Badania stabilności

Badania stabilności Zakładu Analizy Chemicznej
Małgorzata Łozowska
lozowskam@iba.waw.pl
tel. +48 (22) 37 86 152