Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Analizy Chemicznej - Wyposażenie

maszyna maszyna maszyna maszyna maszyna maszyna maszyna maszyna

Zakład Analizy Chemicznej dysponuje wyposażeniem niezbędnym do świadczenia usług analitycznych w zakresie analiz chemicznych i fizykochemicznych surowców, półproduktów i produktów farmaceutycznych.

W Zakładzie Analizy Chemicznej znajdują się m.in.:

 • systemy HPLC firmy Waters:
  • detektory:
   • UV-VIS,
   • PDA,
   • elektrochemiczny,
   • MS (tandem quadrupole).
   • refraktometryczny
   • fluorescencyjny
 • system HPLC sprzężony z systemem do badania uwalniania substancji czynnej
 • systemy UPLC (ultrasprawna chromatografia cieczowa) z detektorami TUV
 • kolektor frakcji firmy Waters
 • systemy GC firmy Agilent Technologies dostosowane są do analiz na kolumnach kapilarnych:
  • detektory:
   • TCD
   • FID
  • dozowniki:
   • on column
   • split/splitless
  • autosamplery,
  • przystawki headspace do analizy związków lotnych fazy nadpowierzchniowej.
 • oprogramowanie sieciowe typu klient/serwer Empower Enterprise firmy Waters umożliwiające:
  • sterowanie systemami chromatograficznymi i zbieranie danych,
  • przetwarzanie danych uzyskanych w trakcie analiz,
  • tworzenie raportów,
  • tworzenie metod dostosowanych do potrzeb i wymagań użytkownika,
  • zarządzanie uprawnieniami osób korzystających z programu.
 • spektrofotometry UV-VIS oraz zestawy wzorców do sprawdzania spektrofotometrów UV-VIS,
 • spektrometr FT-IR wraz z wzorcem do sprawdzania spektrometru FT-IR,
 • spektrometr NIR wraz z zestawem wzorców do sprawdzania spektrometru NIR,
 • spektrometr F-AAS, GF-AAS firmy Thermo Scientific
 • polarymetr firmy Rudolph Research Analytical
 • licznik cząstek
 • aparat do pomiaru wielkości cząstek Mastersizer 2000 (Malvern Instruments)
  • z przystawką Hydro 2000S (do pomiarów dyspersji ciekłych)
  • z przystawką Scirocco 2000 (do pomiarów suchych proszków)
 • aparaty do uwalniania substancji czynnej
 • pH-metry
 • osmometr
 • mikroskop firmy Nikon
 • potencjometr firmy Mettler Toledo
 • aparat do pomiaru temp. topnienia
 • aparat do oznaczania zawartości wody metodą Karla Fischera firmy Mettler Toledo
 • piec do mikrofalowej mineralizacji próbek firmy Milestone
 • stacja do odparowywania prób Turbovap
 • aparat do badania rozpadu tabletek
 • aparat do badania odporności tabletek na ścieranie
 • aparat do badania twardości tabletek
 • sprzęt pomocniczy: wagi analityczne firmy Sartorius, piece, suszarki, wytrząsarki, wirówki, łaźnie wodne, zestawy do SPE, termomikser, itp.
 • komory klimatyczne
 • chłodziarki laboratoryjne
 • szafa zamrażająca

Zakład Analizy Chemicznej posiada pomieszczenia, w których zainstalowany jest system monitorowania i rejestrowania warunków klimatycznych.
Wyposażenie pomiarowo-badawcze, mające wpływ na jakość świadczonych usług jest:

 • znakowane w sposób, który jednoznacznie informuje o zdolności do wykorzystania, terminie ostatniego i następnego sprawdzenia, wzorcowania i legalizacji (jeśli ma to zastosowanie),
 • serwisowane okresowo,
 • wzorcowane i sprawdzane, w odniesieniu do wzorców powiązanych z powszechnie uznanymi wzorcami na płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej, a w przypadku braku takich wzorców stosowane odnośniki są dokładnie opisane,
 • legalizowane zgodnie z wymaganiami prawa.