Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Analizy Mikrobiologicznej - Działalność

zdjecie InstytutuZakład Analizy Mikrobiologicznej prowadzi działalność usługową w zakresie badań mikrobiologicznych dla Zakładów IBA oraz dla zleceniodawców z zewnątrz.
W Zakładzie Analizy Mikrobiologicznej wykonywane są następujące badania:

  • badanie jałowości
  • badanie czystości mikrobiologicznej
  • badanie zawartości endotoksyn bakteryjnych (metoda jakościowa i ilościowa)
  • badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej