Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Analizy Mikrobiologicznej - Wyposażenie

zdjecie InstytutuCieplarki, inkubator CO2, autoklaw, sterylizator, łaźnia wodna, wagi analityczne, szafy z laminarnym przepływem powietrza, czytnik stref zahamowania wzrostu, czytnik do oznaczania poziomu endotoksyn bakteryjnych, mikroskop, chłodziarki, zamrażarka i inne.