Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej - Działalność

  1. Opracowywanie metod syntezy chemicznej preparatów leczniczych.
  2. Opracowywanie technologii otrzymywania preparatów generycznych z różnych grup terapeutycznych, uzyskiwanych zarówno na drodze syntezy chemicznej jak i metodami biotechnologicznymi.
  3. Opracowywanie metod oczyszczania preparatów leczniczych.
  4. Badania w zakresie poszukiwań nowych związków o działaniu przeciwbakteryjnym oraz przeciwnowotworowym, w szczególności z grupy antybiotyków antracyklinowych.
  5. Badania w zakresie modyfikacji chemicznej znanych antybiotyków pod kątem poszerzenia spektrum działania oraz polepszenia ich parametrów farmakologicznych.
  6. Opracowywanie technologii postaci leków, w szczególności kropli do oczu oraz preparatów iniekcyjnych także z grupy leków otrzymywanych na drodze biotechnologicznej.
  7. Badania SAR nad poszukiwaniem nowych związków o działaniu leczniczym.
  8. Zbieranie danych literaturowych i patentowych w zakresie prowadzonych badań.