Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Syntezy i Technologii Chemicznej

dr inż. Małgorzata Łukawska


Zespół

Z wyższym wykształceniem – 2 osoby, w tym 1 doktor; oraz 4 pracowników technicznych.