Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Antybiotyków Modyfikowanych I - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Antybiotyków Modyfikowanych I

prof. Irena Oszczapowicz


Z-ca Kierownika Zakładu Antybiotyków Modyfikowanych I

dr inż. Małgorzata Łukawska


Zespół

Z wyższym wykształceniem – 3 osoby, w tym 1 profesor i 1 doktor; oraz 4 pracowników technicznych.