Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej - Współpraca

Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie,
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu,
Politechnika Warszawska,
Uniwersytet Warszawski,
Akademia Medyczna w Poznaniu,
Uniwersytet Medyczny w Warszawie,
Uniwersytet Jagielloński