Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Syntezy i Technologii Chemicznej - Wyposażenie

maszyna maszyna2

maszyna3 zdjecie Instytutu


Zakład dysponuje pomieszczeniami do prac w warunkach jałowych, które wyposażone są w liofilizator firmy Christ o wydajności ok.10 kg lodu/dobę umożliwiający liofilizację zarówno w kolbach jak i w fiolkach.


Ponadto dysponujemy także nowoczesną aparaturą oraz sprzętem do prac w skali od laboratoryjnej do wielkolaboratoryjnej takim jak:

  • liofilizator firmy Christ o wydajności ok. 8 kg lodu/dobę
  • suszarka rozpyłowa firmy Büchi typu Mini Spray Dryer z możliwością suszenia w strumieniu gazu obojętnego.
  • spektrofotometr UV- Helios ß, Unicam,
  • spektrometr FT-IR Nicolet iS10, Thermo Scientific z przystawką ATR
  • dwa systemy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fotodiodowym firmy Waters,
  • 4 wyparki firmy Büchi, w tym jedna do prac w skali ¼ technicznej