Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Bioinżynierii - Kierownictwo i zespół

Kierownictwo

Kierownik Zakładu Bioinżynierii

mgr inż. Jarosław Antosik (antosikj@iba.waw.pl)

Z-ca Kierownika Zakładu Bioinżynierii

mgr Iwona Sokołowska (sokolowskai@iba.waw.pl)

Zespół

Zakład Bioinżynierii zatrudnia 29 osób.
Ze względu na rodzaj prowadzonych badań i związane z tym wyposażenie, Zakład podzielony jest na następujące Pracownie:

Pracownia Immunologii

dr Violetta Sączyńska - Kierownik Pracownik (saczynskav@iba.waw.pl)
dr Józef Kapusta
inż. Renata Kurek

Pracownia Kultur Tkankowych

dr Violetta Cecuda-Adamczewska - Kierownik Pracowni (adamczewskav@iba.waw.pl)
mgr Anna Porębska (porebskaa@iba.waw.pl)

Pracownia Inżynierii Genetycznej

mgr Diana Mikiewicz - Kierownik Pracowni (mikiewiczd@iba.waw.pl)
dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek (mazurkiewicza@iba.waw.pl)
mgr inż. Alina Mazurkiewicz (mazurkiewiczalina@iba.waw.pl)

Pracownia Białek

mgr Natalia Łukasiewicz- Kierownik Pracowni (lukasiewiczn@iba.waw.pl)
dr inż Marcin Zieliński(zielinskim@iba.waw.pl)
mgr inż. Agata Łakomy (lakomya@iba.waw.pl)

Pracownia Mikrobiologiczna

dr Agnieszka Sobolewska-Ruta – Kierownik Pracowni (sobolewskaa@iba.waw.pl)
mgr Katarzyna Florys (florysk@iba.waw.pl)
mgr Piotr Kierył (kierylp@iba.waw.pl)

Pracownia Genetyki Bakterii

dr Paweł Wawrzyniak – Kierownik Pracowni (wawrzyniakp@iba.waw.pl)

Pracownia Analityczna

mgr Agata Jagiełło – Kierownik Pracowni (jagielloa@iba.waw.pl)
inż. Tomasz Lewandowski

Pracownia Spektrometrii Mas

mgr inż. Piotr A. Baran - Kierownik Pracowni (baranp@iba.waw.pl)
dr Anna Bierczyńska-Krzysik
dr Michał Odrowąż-Sypniewski

Pracownia Biosyntezy

mgr inż. Agnieszka Romanik-Chruścielewska - Kierownik Pracowni (romanika@iba.waw.pl)
mgr Iwona Sokołowska (sokolowskai@iba.waw.pl)
mgr inż. Jarosław Antosik (antosikj@iba.waw.pl)

Pracownia Hodowli Drobnoustrojów i Sonikacji

dr inż. Luiza Chojnacka-Puchta - Kierownik Pracowni (chojnackal@iba.waw.pl)
dr inż. Dorota Sawicka (sawickad@iba.waw.pl)

Pożywkarnia

Marek Jędrzycki
Monika Szymańska

Zmywalnia

Iwona Czarnowska
Bożena Zych