Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Bioinżynierii - Kontakt

Kierownik Zakładu Bioinżynierii

mgr inż. Jarosław Antosik
antosikj@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 220


Z-ca Kierownika Zakładu Bioinżynierii
mgr Iwona Sokołowska
sokolowskai@iba.waw.pl
tel. +48 (022) 37 86 270