Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

PRAKTYKI STUDENCKIE W ZAKŁADZIE BIOINŻYNIERII

Praktyki studenckie w Zakładzie Bioinżynierii odbywają się przez 4 tygodnie wyłącznie we wrześniu. Praktykanci pracują kolejno we wszystkich pracowniach Zakładu Bioinżynierii zgodnie z planem praktyk. Zgłoszenia na praktyki zaczynają się w marcu danego roku, mogą być drogą mailową lub telefonicznie. Wymagane jest oficjalna umowa lub skierowanie z uczelni.


Przyjmujemy chętnych na wykonywanie prac magisterskich. Wymagana jest średnia ze studiów powyżej 4.0.
Nie przyjmujemy na staże, ani na wolontariat.


W sprawach związanych z możliwością wykonania pracy magisterskiej oraz odbywania praktyk studenckich należy kontaktować się z:


Iwona Sokołowska - Z-ca Kier. Zakładu Bioinżynierii
tel: +48 (022) 37 86 221
mail: sokolowskai@iba.waw.pl