Instytut Biotechnologii i Antybiotyków IBA

Zakład Bioinżynierii - Wyposażenie

Wyposażenie Zakładu Bioinżynierii:

 • Pomieszczenia o klasie czystości B i C w obrębie Pracowni Mikrobiologicznej
 • Liofilizator Christ Alpha 2-4LSC do zabezpieczenia szczepów metodą próżniową
 • Mikroskop kontrastowo-fazowy z aparatem cyfrowym i oprogramowaniem
 • Pokój-chłodnia
 • Systemy do chromatografii cieczowej (HPLC, FPLC, LP-system)
 • Ultrawirówka i wirówki preparatywne
 • Dezintegratory komórek
 • Aparat do wizualizacji DNA i białek (ImageQuqnt 400)
 • Aparaty do PCR
 • Aparaty do elektroforezy pionowej i poziomej DNA i białek
 • Aparaty do transferu
 • Pokój-ciemnia
 • Fermentory do hodowli mikroorganizmów
 • Spektrofotometry
 • FACS Aria z oprogramowaniem Diva – cytofluorymetr przepływowy połączony z sorterem cząstekzdjecie Instytutu
 • Inkubatory CO2 do hodowli komórkowych Galaxy
 • Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza
 • Elektroporatory GenePulser Xcell komórek eukariotycznych.
 • Wielodetekcyjny czytnik mikropłytek Synergy 2
 • 4800 Plus MALDI TOF/TOF™ Analyzer firmy Applied Biosystems
 • API 4000™ LC/MS/MS System firmy Applied Biosystems
 • Tempo™ nano LC System firmy Applied Biosystems
 • ProteomeLab™ PF 2D Protein Fractionation System firmy Beckman Coulter
 • Elektroforeza kapilarna P/ACE™ MDQ firmy Beckman Coulter
 • Elektroforeza kapilarna ProteomeLab™ PA 800 firmy Beckman Coulter
 • Aparat do sekwencjonowania DNA

Wszystkie pomieszczenia w Zakładzie Bioinżynierii są wyposażone w wysokiej jakości aparaturę niezbędną do prowadzenia badań w zakresie biologii molekularnej.
Aparatura oraz całe wyposażenie odpowiada wymaganiom GLP oraz spełnia wszelkie standardy pozwalające na pracę z GMO.